Site logo

Uw probleem is onze uitdaging

Handelsrecht:


- Invordering van facturen
- Alle betwistingen in verband met facturen
- Opstellen of aanpassen van algemene- en bijzondere verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden en algemene betalingsvoorwaarden
- Opstellen en onderhandelingen betreffende handelscontracten allerhande (handelshuur, concessieovereenkomst, franchise, leasing,…
- Opstellen en onderhandelen brouwerijcontracten
- Bijstand in faillissementsprocedures en WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen, het vroegere gerechtelijk akkoord)
- Geschillen in verband met handelshuurovereenkomsten
- Geschillen in verband met handelspraktijken