Site logo

Uw probleem is onze uitdaging

Strafrecht:


- Procedures voor de politierechtbank: verkeersrecht en behartiging van burgerlijke belangen
- Procedures voor de correctionele rechtbank: algemeen strafrecht
- Sociaal strafrecht: inbreuken op de sociale wetgeving
- Jeugdsanctierecht