Site logo

Uw probleem is onze uitdaging

Vennootschapsrecht:


- adviesverlening en bijstand bij gerechtelijke procedures in verband met de oprichting en het bestuur van vennootschappen en VZW’s.