Site logo

Uw probleem is onze uitdaging

Vreemdelingenrecht:


- Regularisatieprocedures (artikel 9bis en 9ter Vreemdelingenwet op grond van humanitaire of medische redenen)
- Bijstand visumaanvragen, toeristenvisum, visum type D,…
- Bijstand procedures tot erkenning van een buitenlands huwelijk
- Bijstand procedures gezinshereniging (artikel 10 en 40 Vreemdelingenwet e.v.)
- Bijstand procedures tot het bekomen van de Belgische nationaliteit
- Opstarten van beroepsprocedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State en de Rechtbank van Eerste Aanleg
- Bijstand sociale conflicten bij Arbeidsrechtbank, gerelateerd aan procedures vreemdelingenrecht
- Burgerlijke- en strafrechtelijke procedures met raakpunten in het vreemdelingenrecht